Fashion Design São Paulo - Sonia Ushiyama Souto
Carmem Miranda, Copyright by Sonia Ushiyama Souto
next · back

Carmem Miranda, fashion design by Sonia Ushiyama Souto